Total Tayangan Halaman

Sabtu, 31 Desember 2011

materi kimia asam basa


Asam dalam pelajaran kimia adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton (ion H+) kepada zat lain (yang disebut basa), atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa.
Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hydronium ketika dilarutkan dalam air.
Garam dalam pelajaran kimia adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif (kation) dan ion negatif (anion), sehingga membentuk senyawa netral (tanpa bermuatan).
Asam

Daftar isi
[sunting] Jenis-jenis asam
 • Asam askorbat
 • Asam karbonat
 • Asam sitrat
 • Asam etanoat
 • Asam laktat
 • Asam klorida
 • Asam nitrat
 • Asam fosfat
 • Asam sulfat
[sunting] Contoh bahan yang mengandung asam
Jenis asam
Kuat / lemah
Terdapat pada
Asam askorbat
Lemah
Buah-buahan
Asam karbonat
Lemah
Minuman berkarbonat
Asam sitrat
Lemah
Jeruk
Asam etanoat
Lemah
Cuka
Asam laktat
Lemah
Susu basi
Asam klorida
Kuat
Lambung
Asam nitrat
Kuat
Pupuk
Asam fosfat
Kuat
Cat anti karat
Asam sulfat
Kuat
Aki
Asam formiat
lemah
semut
[sunting] Sifat asam
 • Mempunyai rasa asam dan bersifat korosif.
 • Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah.
 • Menghantarkan arus listrik
 • Bereaksi dengan logam
[sunting] Hujan asam
Akibat yang ditimbulkan oleh hujan asam adalah:
 • Hujan asam dapat menyebabkan matinya hewan dan tumbuhan.
 • Hujan asam dapat merusak bangunan yang terbuat dari batu kapur.
 • Hujan asam juga merusak jembatan, bodi mobil, kapal laut dan struktur bangunan yang lain.
[sunting] Reaksi asam
[sunting] Reaksi asam dengan logam
Asam dapat bereaksi dengan logam menghasilkan zat lain dan menghasilkan gas hidrogen. Contohnya adalah reaksi antara asam sulfat dengan logam magnesium.
[sunting] Reaksi asam dengan senyawa karbonat
Asam dapat bereaksi dengan senyawa karbonat menghasilkan zat lain, gas CO2 dan air. Sebagai contoh, reaksi antara kalsium karbonat dengan larutan HCl. Pada reaksi ini terbentuklah kalsium klorida.
[sunting] Reaksi asam dengan oksida logam
Asam dapat bereaksi dengan oksida logam menghasilkan zat lain dan air. Sebagai contoh, reaksi antara asam sulfat dengan tembaga oksida.
[sunting] Basa
[sunting] Jenis-jenis basa
 • Amonia
 • Kalsium hidroksida
 • Kalsium oksida
 • Magnesium hidroksida
 • Natrium hidroksida
[sunting] Sifat-sifat basa
 • Mempunyai rasa pahit dan merusak kulit. Terasa licin seperti sabun bila terkena kulit.
 • Dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi kertas lakmus biru.
 • Menghantarkan arus listrik
 • Dapat menetralkan asam
[sunting] pH
[sunting] Alat pengukur
Alat untuk mengukur skala keasaman atau pH adalah pH meter dan indikator universal. Skala pHnya adalah antara 0-14. Jika memakai indikator universal, maka zat yang cenderung asam cenderung berwarna merah. dan zat yang cenderung basa, cenderung ke biru atau hijau.
[sunting] Tingkat keasaman
0-6,9 = asam
7 = netral
7,1-14 = basa
[sunting] Warna standar indikator
pH 1 = Asam
pH 2 = Asam
pH 3 = Asam
pH 4 = Asam
pH 5 = Asam
pH 6 = Asam
pH 9 = Basa
pH 10 = Basa
pH 11 = Basa
pH 12 = Basa
pH 13 = Basa
pH 14 = Basa
Akun
Ruang nama
Varian
Halaman
Tindakan
Pencarian
Top of Form
Cari
Bottom of Form
Navigasi
Cetak/ekspor
Peralatan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar